همه افراد در سنین مختلف می توانند با استفاده از علم روز در زمینه پوست و استیک به جوانتر شدن خود کمک کنند. این اقدام به فرد شادابی، طراوت می دهد. در بررسی به عمل آمده گزارش شده که اعتماد به نفس فرد افزایش  پیدا کرده.

در گفتگوهایی که با مراجعینم داشتم معمولا فرد مثبت به آنچه در واقعیت در چهره خود دارد کمی دید منفی تری دارد. اولین کاری که می کنم در حین گفتگوهر آنچه که در چهره فرد به نسبت می بینیم برایش شرح می دهم و این خود به حسی خوب در همان جلسه منجر می شود. بعد با معاینه و پیشنهاد در مورد تغییراتی که می شود در صورت ایجاد کرد، می دهم. تغییرات را معمولا طی  چندین  جلسه باید انجام داد. در پروسه درمان، انگیزه فرد، سلامتی جسمی، توان مالی، طبقه اجتماعی، سن و جنسیت نقش دارد.
من معمولا توصیه می کنم ابتدا از اقدامات آسانتر و مناسب تر شروع به درمان کنیم. بسیاری از روشهای مختلف زیباسازی در پوست در افراد مختلف پاسخ متفاوتی می دهد.
این نکته خیلی مهم است . مثلا روشی با دستگاهی خاص که برای لیفت صورت انجام می شود. چندین مراجع درخواست استفاده  استفاده از آن را دارند که  واقعا شاید همه آنها کاندید انجام لیفت با آن دستگاه نباشند.
پس بهتر است روش انجام کار را به پزشک خود بسپارید. البته من همیشه در تمام مراحل کار آگاهی مشاوره به فرد می دهم

Back to Top

Template Design:Dima Group